Software cloud per a tu. Mandarina Soft

Mandarina Soft és un projecte que té per objectiu posar a l'abast dels ciutadans eines i coneixements que el software cloud, o sigui els programes en base al núvol, que existeixen. Moltes vegades no arriben a ser coneguts i per tant es deixen d'aprofitar les bones coses que aporten per millorar la nostra vida que fins hi tot poden ser gratuïtes.

Online Image Editor | Pixlr Express

Pixlr Express is our most popular web-based photo editor that makes editing photos easy. Apply overlays, filters, and stickers to make any photo beautiful.

Free stock videos - Pexels Videos

Pexels Videos makes it easy to find free stock footage for your website, promo video or anything else. All videos are free for personal and commercial use.

Remove Image Backgrounds Free & Fast - Background Burner

Free online background remover to remove the background from any image or photo. The fastest way to remove backgrounds online.

Beautiful Free Images | Unsplash

Beautiful high quality free images and photos you can download and use for any project. No attribution required.

SEMrush